Kukučínova 184/1, 075 01 Trebišov | Tel./fax: 056/672 47 67 | E-mail: korufin@korufin.sk
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 15685/V

DAŇOVÉ PORADENSTVO

ÚČTOVNÍCTVO - EVIDENCIA - VÝKAZNÍCTVO

PERSONALISTIKA - MZDY - POISTENIE

PODNIKATEĽSKÉ A ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO

SEMINÁRE - ŠKOLENIA - KURZY